ARILIK YERİ SEÇİMİ

-Arılık yeri seçiminde yoğun arı varlığı olan yerlerden uzak olunmalı, teorik olarak 3 km. yarıçaplı bir dairenin kapladığı alanda 100-150 kovandan fazla kovan bulunmaması tercih edilmelidir.

-Arılık yeri baştan doğru olarak seçilmelidir, çünkü arıcılık faaliyeti başladıktan sonra yer değiştirilmesi oldukça zahmetli olacaktır.

-Arıların su ihtiyaçlarını karşılamaları için arılığın yakınında temiz su kaynağı olmasına özen gösteriniz.

-Kovandaki yavruların beslenmesi için arılığın yakınında polen kaynağı mutlaka olmalıdır.  Arılık yeri seçerken polen kaynağı olan yerleri tercih ediniz.

-Arılık yeri seçilirken imalat atıkları zehirli olan fabrika ve işletmelerden uzak yerler seçilmelidir.

 

GENEL UYGULAMALAR

-Kovanlarda koloni takip kartının kullanılması kovan kontrollerinde pratiklik sağlayarak iş verimini artırmaktadır.

-Kovan kontrollerinde yaptığınız her işlemi ve tarihini koloni takip kartına işlemeniz kovanın takibi açısından size pratiklik sağlayacaktır.

-Kovanların yeni ballı peteklerle taşınması, peteklerin kolay kırılması nedeniyle koloni kayıplarına neden olabilir. Taşıma yapmadan önce kovanda yeni ballı petek bırakmayın.

-Naftalin balda ve balmumunda kalıntı bıraktığı ve insan sağlığı açısından tehlikeli olduğundan, balı süzülmüş peteklerin muhafazasında kesinlikle naftalin kullanmayınız.

-Arıcılıkta temel kural; 50 tane kuvvetli koloni, 100 tane zayıf koloniden daha iyidir.

-Kendi bölgesinde verimli olan bir arı ırkı, kendisine uygun olmayan farklı bir bölgede aynı sonucu veremez. Bu nedenle arıcılık yapılacak bölgeye uyumlu bir ırk ile arıcılık yapılmalıdır.

-Kovan içinde ölen arıların dışarı atılmasını kolaylaştırmak ve kovana su girişini engellemek için, kovanlara öne doğru hafif meyil verilmelidir.

-Kovanların iyi bir kışlama geçirmeleri için düşük kaliteli ve ekşimiş balları kış yiyeceği olarak kullanmayınız.