İnsan Kaynakları

Bilindiği gibi işletmeler bir mal ve hizmeti üretebilmek, pazarlayabilmek ve de o yapının organizasyonu için çeşitli birimlerden oluşmaktadır. İşte bu birimlerden bir tanesi de insan kaynakları departmanı olup aslında tüm bölümleri ilgilendiren ve bu bölümlerde yer alan personelin organizasyonunu sağlayan bir birimdir. Bu bağlamda insan kaynakları nediri tanımlarsak, örgütün verimliliğini ve etkenliğini arttırmak amacı ile, çalışan insanın kapasitesinin ve motivasyonunun arttırılmasını sağlamaya çalışan, bunu yaparken de insanı örgütün en önemli değeri olarak kabul eden bir bilim ve uygulama alanıdır. Giderek gelişmekte olan İnsan Kaynakları departmanlarının asıl amacı; işyerinde verimliliği arttırarak, çalışanlarında tatmin olmasını sağlamaktır. Bir nevi işveren ile işçi arasındaki köprüdür.

Eğitim İçeriği

 • İnsan kaynakları Yönetimine Giriş
 • İnsan kaynakları Yönetiminin Amaçları/li>
 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Özellikleri
 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgütlenmesi
 • Kurmay/Komuta Yetki
 • Performans Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetiminin İlkeleri
 • Personel Devri ve Devamsızlığı
 • İletişimin Temel Unsurları
 • İş Analizi
 • Kariyer Planlama
 • Eğitim ve Geliştirme
 • Ben Dili ve Sen Dili
 • Liderlik ve Yöneticilik

Dersleri Nasıl Alacağım ?

İnsan Kaynakları, derslerine size verilen öğrenci panelinden ulaşarak alabilirsiniz. Video ve Dökümanlara dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden sınırsız tekrar şeklinde erişim sağlayabilirsiniz.


Neler Sağlar ?

İnsan Kaynakları bir iş yerine işçi ve çalışan alımı oldukça önemli bir aşamadır. Referansların ne kadar güçlü olduğu çok da önemli bir konu değildir. Önemli olan iş başvurusu yapan kişinin ne kadar etkin bir insan olduğudur. İnsan kaynakları eğitimi alan kişiler bu alanda profesyonel testler yaparak çok daha etkili kararlar verebiliyorlar. İnsan Kaynakları eğitimi; personel yönetimi ile insan kaynaklarının yönetimi arasındaki farklılıkları, insan kaynaklarının yönetimi fonksiyonlarının stratejik rolünün fark etmesi sağlanacaktır. İnsan kaynakları eğitimi, işletme yapılanmasındaki yerini, insan gücü planlamasını, iş analizlerini, seçme-yerleştirme süreçlerini, yetkinliklere dayalı mülakat yapılanmasını, performans yönetimini, iş değerlemesi ve ücret yönetimini ve çalışma hukuku temel alan konularını uygulama boyutuyla ele almaktadır.


Kimler Katılabilir ?

 • Personel ve şirket yönetimi yapan orta ve üst düzey yöneticiler,
 • İnsan kaynakları alanında kendini geliştirmek ve yetiştirmek isteyen öğrenciler,
 • Profesyonel çalışma hayatında olan ve olmak isteyen herkes,
 • İnsan Kaynakları sertifikasını almaya hak kazanan katılımcılar aşağıdaki alan ve pozisyonlarda meslek sahibi olabilirler.
  • İnsan Kaynakları Departmanları,
  • İşe alım ve işten çıkarma,
  • İnsan Kaynakları Danışmanlık şirketleri,
  • Özel istihdam büroları,
  • İlgili kamu kuruluşları.

Eğitim Süresi

Eğitiminiz kayıt olduktan sonra  uzaktan online olarak 2 ay sürmektedir. Size özel açılan panelinizden eğitimleri tamamlayarak ve Ankara’da yüzyüze yapılacak olan sınavda başarı sağlayarak sertifika almaya hak kazanırsınız.